Informácia pre vás

Možnosť zapojenia sa do súťaže Zdravá firma roka 2020 uplynula

Všetkým zapojeným firmám ďakujeme za zapojenie sa do súťaže. Odborná porota v súčasnosti pracuje na vyhodnotení súťaže Zdravá firma roka 2020. Ohľadom vyhodnotenia a výsledkov vás budeme informovať.
Viac informácii o súťaži
 • Máj 2021
  Konferencia
  “Trendy v starostlivosti o zdravie zamestnancov u nás a vo svete”
 • Júl - November 2020
  Prihlásenie do súťaže
 • Február 2021
  Vyhlásenie výsledkov
O súťaži

Prečo sa zapojiť do súťaže “Zdravá Firma Roka”?

V rámci iniciatívy "za zdravšie Slovensko" vyhlasuje Union zdravotná poisťovňa už desiaty ročník súťaže Zdravá firma roka. Zapojte sa do súťaže a dajte vedieť celému Slovensku, že ste to práve Vy, komu najviac záleží na zdraví svojich zamestnancov.

Viac o súťaži
Odborná porota

O výsledkoch súťaže rozhodujú na slovo vzatí odborníci

O víťazovi súťaže Zdravá firma roka, rozhodujú odborníci z oblasti zdravotníctva a personalistiky. Každá firma bude hodnotená bodmi, ktoré udelí odborná komisia. Víťazovi súťaže v každej z troch kategórii bude udelený titul Zdravá firma roka.

Pravidlá súťaže
Odbor Hepatológie
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS.
odborník Ministerstva zdravotníctva SR
Odbor Starostlivosti o zdravie zamestnancov
Ing. Mária Jecková, MPH
riaditeľka polikliniky v divízii Falck Healthcare, a.s.
Odbor Riadenia ľudských zdrojov
Zuzana Kaňuchová
HR manager v spoločnosti Profesia
Odbor Bezpečnosti práce
Ing. Milan Fančovič
riaditeľ Inštitútu bezpečnosti práce
Odbor Ľudských zdrojov
RNDr. Mária Ovčiarková
konateľka a riaditeľka spoločnosti Sofisol
Odbor Epidemiológie výživy
MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.
popredná slovenská odborníčka na výživu
Odbor Muskuloskeletálnej a Športovej medicíny
MUDr. Peter Polan, PhD., MPH
prednosta kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny LF UPJŠ
Odbor psychiatrie
MUDr. Martin Ondrejkovič
psychiater na ambulancii Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave

CODEUPP s.r.o.